U IME OBITELJI

Izvješće o netrpeljivosti i napadima na Katoličku Crkvu i katoličke vjernike u Hrvatskoj

Udruga U ime obitelji svaku konstruktivnu kritiku utemeljenu na činjenicama bilo kojeg dionika društva smatra jednim od preduvjeta osobnog i društvenog rasta i razvoja, pa tako i argumentiranu kritiku Katoličke Crkve i katolika.

Ovo Izvješće rasvjetljava razliku između konstruktivne kritike i širenja netrpeljivosti, organiziranih hajki, netolerancije, diskriminacije i dr. Držimo  da će razlika biti razvidna svakom dobronamjernom čitatelju.

Nažalost, Izvješće za 2021/22. potvrđuje svojevrstan društveni fenomen u Hrvatskoj: da je najveća vjerska zajednica, katolička, izložena sustavnim napadima iz netrpeljivosti i mržnje, blaćenju i diskriminaciji kakvi se u svjetskim okvirima mogu zabilježiti samo za tzv. manjinske vjerske zajednice.

Brojni dokazi u Izvješću pokazuju da su hrvatski građani koji se izjašnjavaju katolicima izloženi sustavnom vrijeđanju, omalovažavanju te širenju neistina o Crkvi kojoj pripadaju – a da pritom institucije odgovorne za zaštitu ljudskih prava takve pojave niti dokumentiraju niti na njih reagiraju na odgovarajući način. Izvješće dokumentira primjere institucionalnog nasilja nad vjernicama koje u Zagrebu i Sisku provode gradonačelnici i stranke na vlasti: diskriminaciju liječnika, roditelja, političara i udruga zbog vjerske pripadnosti. Izvješće pokazuje kako se malom broju nereprezentativnih teologa u glavnostrujaškim medijima daje nerazmjerno velik prostor za napade na nauk Crkve, biskupe i svećenike – oponašajući totalitarni model koji je u Njemačkoj Demokratskoj Republici (njem. DDR) opisala njemačka povjesničarka Birgit Mitzscherlich. U Izvješću se može pročitati što su stvarno rekli nadbiskup Bozanić i Hranić na Velu Gospu, biskup Šaško u Vukovaru, biskup Košić i brojni drugi svećenici – a što je dio glavnostrujaških medija plasirao u javnost. Izvješće pokazuje kako je Državni zavod za statistiku u cijeli svijet poslao netočan izvještaj o broju građana koji se u RH izjašnjavaju katolicima. Izvješće dokumentira fenomen koji društveni znanstvenici nazivaju Scapegoating, odnosno traženje žrtvenoga jarca.

 Crkva je po tom modelu u 2021. godini u javnom prostoru bila proglašavana odgovornom ili suodgovornom za cijeli niz društvenih problema, odnosno bila je najveće žrtveno janje u hrvatskoj javnosti. Crkva se tako u medijskom procesu u nedostatku pravih krivaca, stereotipno i neargumentirano proglašavala odgovornom za korupciju i bogaćenje, za gospodarsku situaciju te demografski pad. Najobimnija Scapegoating kampanja protiv Crkve vođena je u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 kada se Crkvu i vjernike neprestano u javnom prostoru prozivalo zbog posebnih protupandemijskih mjera koje je za vjerske institucije propisivala Vlada RH. Pri čemu je dio radikalno lijevih političara, aktivista i medija pravo na slobodu vjeroispovijesti i iz njega proizlazeće pravo na javno vršenje bogoslužja poistovjećivao s režimom rada ugostiteljskih objekata. Nad Crkvom je vršen Scapegoating i zbog zastupanja stava da cijepljenje eksperimentalnim cjepivom protiv    COVID-a  ne smije biti obavezno.

U Izvješće o netrpeljivosti i napadima na Katoličku Crkvu i katoličke vjernike u Hrvatskoj u 2021. i 2022. godini popisani su Udruzi dostupni pisani, verbalni i fizički napadi bilo na vjernike bilo na Katoličku Crkvu kao instituciju, kao i slučajevi devastacije i oskvrnuća katoličkih crkva i objekata u vlasništvu Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

Na kraju Izvješća nalaze se preporuke udruge U ime obitelji tijelima javne vlasti i institucija nadležnih za zaštitu prava građana, medijima te vjernicima katolicima i svim građanima RH.

Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli izradi ovog Izvješća. Istovremeno,  odajemo priznanje svima onima koji bez predrasuda, poštujući načela funkcioniranja demokratskog i pluralnog društva prilaze i Katoličkoj Crkvi i vjernicima katolicima.